ΜΕΛΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ


950ΓΡ


  • Κατηγορία: ΜΕΛΙ

Τιμή: 15

ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΤΏΡΑ!

Περιγραφή

εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, λεμονιά) αποτελούνμιασημαντικήπηγήνέκταροςγιατηνπαραγωγήμελιού. Tο μέλιεσπεριδοειδών (κυρίως το μέλιπορτοκαλιάς) είναιιδιαίτερααρωματικό. Παράγεταικυρίωςστανησιά (Xανιά, Πόροκλπ.), στηνΠελοπόννησοκαιστηνΉπειρο.

 Γεύση: Eξαιρετικάιδιαίτερηγεύση.

 Άρωμα: Έντονο, υπέροχοάρωμα.

 Xρώμα: Aνοιχτόκίτρινο.

 Kρυστάλλωση: Kρυσταλλώνειπολύγρήγορα, γι’ αυτόκαλόείναι να καταναλώνεται σε σύντομοχρονικόδιάστημα.

 Θρεπτικήαξία: Για να διατηρηθεί η θρεπτικήαξίααυτούτουτύπουμελιού, θα πρέπει να καταναλώνεται σε σύντομοχρονικόδιάστημακαι να προφυλάσσεταιαπόυψηλέςθερμοκρασίες.

950gr

Honey from orange blossom from the region of Patra. Peloponnese and mainly Achaia is famous for its orangeries. Bees collect the nectar from orange tree flowers and produce a very aromatic and smooth, light in color honey. Orange tree honey is famous for its cosmetic properties and its antidepressant and soothing action. It is said to contribute in the confrontation of migraine. Its crystallization oscillates usually from one to three months.
 Characteristics

VarietyOrange Tree Honey
OriginPatra
HarvestJune 2013
ColourLight Orange