ΜΕΛΙ ΕΡΕΙΚΗΣ (ΑΝΑΜΑΤΟΜΕΛΟ)


950ΓΡ


  • Κατηγορία: ΜΕΛΙ

Τιμή: 17.50 16.50

ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΤΏΡΑ!

Περιγραφή

Γεύση:Είναιπιογευστικόαπόαυτότηςανοιξιάτικηςερείκηςκαιδιακρίνεταιγια τη δυνατήγεύσητου.

 Άρωμα:Xαρακτηριστικό, λεπτόάρωμα.

 Xρώμα:Kοκκινωπό.

 Kρυστάλλωση:Λόγωτηςυψηλήςφυσικήςπεριεκτικότητάςτου σε γλυκόζη, κρυσταλλώνειπολύγρήγορα (περίπουμέσα σε 1-3 μήνες) και γι’ αυτόδενπροσφέρεταιγιαανάμειξη με άλλαμέλιακαιγιαδημιουργίαεμπορικώντύπων (χαρμάνια). Tο μέλιαυτόξινίζειεπίσηςπιοεύκολααπό τα άλλαείδημελιού, γιατίέχειυψηλήυγρασίακαιμεγάληπεριεκτικότητα σε σακχαρομύκητες.

 Θρεπτικήαξία: Tο ερεικόμελο (κυρίως το φθινοπωρινό) θεωρείταιέναπολύθρεπτικόείδοςμελιούκαιιδιαίτερατονωτικόγιατονανθρώπινοοργανισμό, γι’ αυτόκαιπωλείταικυρίως σε καταστήματαυγιεινήςδιατροφής.

950gr

The Heather Honey (sousoura) is a product of great nutritional value and that is why it is extremely suitable for the stimulation of our organism. It has the distinctive full flavor of a bitter candy and it encloses all the intense earthy scents of the heather flowers. Its special red-bronze color is turned into a wonderful caramel color after its crystallization which is carried out too quickly (1-3 months after harvesting). The Heather Honey is among the elite of the Greek honeys and it is especially preferred by demanding consumers. Taste this unique honey and experience the Greek nature!

TYPEOrganic heather honey ENERGY329 Kcal
CATEGORYNectar PROTEIN0,35 g
COLORDark red CARBOHYDRATES81,5 g
TASTESpecial flavor (slightly bitter) FATS0,00 g
AROMASpecial – pleasant Storage Conditions
CRYSTALLIZATION1-3 months Keep in a cool, dry, dark and odorless place (< 15°C for long storage period). The heather honey crystallizes very quickly. The crystallization of the honey is a natural process that depends only on its plant origin. It returns to its original state with moderate heat. (bain-marie).