ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ


950ΓΡ


  • Κατηγορία: ΜΕΛΙ

Τιμή: 12.50

ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΤΏΡΑ!

Περιγραφή

Η ελληνικήφύσηστακαλύτερατης. Τα μελίσσιασυλλέγουνμέλιαπό το νέκταρανθέωνκαι το μελίτωματωνκωνοφόρωντωνελληνικώνδασών, παράγονταςέναεξαιρετικόμέλι με απαλήγεύσηκαιπλούσιοάρωμα. Είναιπλούσιο σε ένζυμακαιιχνοστοιχεία. Το μέλικωνοφόρωνκαιανθέωναργεί να κρυσταλλώσει. Το Ελληνικόμέλιείναιεναποιοτικάκαιδιατροφικάανώτεροπροιόν.

950gr

CATEGORY: nectar 
COLLECTION PERIOD: May-June
 MAIN PRODUCTION AREAS: throughout Greece
 COLOUR: light yellow to light brown
FRAGRANCE: light
 TASTE: sweet
CRYSTALLIZATION: 4-6 months 
 COMMENTS: a honey which constitutes approximately 20% of the Greek production and comes from the rich Greek flora.